Home > HGP Experience  > Total Curriculum > MT Languages > Malay Language

Malay Language

Bahasa Melayu

 

Visi Bahasa Melayu

Arif Budiman – insan berilmu pengetahuan yang berbakti kepada masyarakat.

 

 

Objektif

Pada akhir pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah, murid dapat:

 

1.      mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti dalam situasi formal dan tidak formal dan memberikan tindak balas atau respons yang wajar

 

2.      bertutur dengan petah menggunakan sebutan baku dan intonasi yang betul tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan diri dan sekitarnya

 

3.      membaca pelbagai bahan bercetak dan bahan media elektronik dan digital dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh maklumat, idea dan pengetahuan serta memberikan respons yang sesuai

 

4.      menulis pelbagai jenis teks berdasarkan pelbagai tajuk dan untuk pelbagai tujuan, khalayak dan situasi

 

5.      berfikir secara kritis dan kreatif untuk meneroka, mereka cipta, menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan bersama dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara melalui penggunaan bahasa secara kritis dan kreatif

 

6.      mengenali dan memahami budaya dan nilai-nilai murni masyarakat Melayu serta budaya dan nilai-nilai murni negara dan kaum-kaum lain

 

7.      memupuk minat membaca dan menjadikannya amalan ke arah membina budaya belajar sepanjang hayat.

 

 

Kemahiran Bahasa

Ø      Mendengar

Ø      Bertutur

Ø      Membaca

Ø      Menulis

Ø      Interaksi Lisan

Ø      Interaksi Penulisan

 

 

Pautan pada lain-lain lelaman

https://www.mtl.moe.edu.sg/ecekap/

 


Rakan Bahasa

RAKAN  BAHASA.jpg

Pada tahun 2019, Tiara dan Marsya telah dilantik untuk menjadi Rakan Bahasa. Sebagai Rakan Bahasa, mereka dikehendaki untuk berkongsi dengan rakan-rakan lain keratan akhbar, cerita- cerita dari buku cerita dan juga biografi tokoh-tokoh Melayu Singapura. Selain itu, mereka juga diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam peraduan video, NewsMaker. Sebagai Rakan Bahasa, mereka juga telah dipilih untuk menjadi pemudahcara bagi acara tahunan di sekolah kami iaitu Sayembara Jauhari 2019. Setelah berjaya melaksanakan semua tugasan ini, barulah mereka diberikan lencana oleh pihak MLLPC dan NHB bagi mengiktiraf usaha mereka untuk memartabatkan Bahasa Melayu.


Sayembara Jauhari
SAYEMBARA  JAUHARI.jpg

 

Sambutan Hari Raya Aidilfitri

Hari Raya Concert.jpg

 

Kegiatan Pembelajaran

Pembelanjaran Bahasa Melayu.jpgMother Tongue Fortnight

MOTHER TONGUE FORTNIGHT.jpg