Home > Departments > MT Languages > Malay Language

Malay Language

Bahasa Melayu

 

Visi Bahasa Melayu

Arif Budiman – insan berilmu pengetahuan yang berbakti kepada masyarakat.

 

 

Objektif

Pada akhir pembelajaran Bahasa Melayu di sekolah rendah, murid dapat:

 

1.      mendengar dan memahami pengucapan dengan teliti dalam situasi formal dan tidak formal dan memberikan tindak balas atau respons yang wajar

 

2.      bertutur dengan petah menggunakan sebutan baku dan intonasi yang betul tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan diri dan sekitarnya

 

3.      membaca pelbagai bahan bercetak dan bahan media elektronik dan digital dengan menggunakan teknik membaca yang sesuai dan berkesan untuk memperoleh maklumat, idea dan pengetahuan serta memberikan respons yang sesuai

 

4.      menulis pelbagai jenis teks berdasarkan pelbagai tajuk dan untuk pelbagai tujuan, khalayak dan situasi

 

5.      berfikir secara kritis dan kreatif untuk meneroka, mereka cipta, menyelesaikan masalah, mencapai persetujuan bersama dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara melalui penggunaan bahasa secara kritis dan kreatif

 

6.      mengenali dan memahami budaya dan nilai-nilai murni masyarakat Melayu serta budaya dan nilai-nilai murni negara dan kaum-kaum lain

 

7.      memupuk minat membaca dan menjadikannya amalan ke arah membina budaya belajar sepanjang hayat.

 

 

Kemahiran Bahasa

Ø      Mendengar

Ø      Bertutur

Ø      Membaca

Ø      Menulis

 

 

Pautan pada lain-lain lelaman

Ø      Mekar Dalam Talian (http://tinta.edumall.sg/mekar/slot/u112/ML/index.html)

Ø      Nadi (http://nadi.edumall.sg/nadi/slot/u100/arkib/2010/mac/index.htm)

 

 

 

 

 

Sayembara Jauhari

 

 

 

Sambutan Hari Raya Aidilfitri

 

 

Kegiatan Pembelajaran